Gehele blad

Confetti in het riool: niet echt feestelijk

Confetti in het riool: niet echt feestelijk
4

Eis: € 60.000 boete voor dodelijk ongeval in rioolbuis

60.000 euro boete eist het Openbaar Ministerie van Helma Reinigingsbedrijf in Goirle. Een 27-jarige medewerker kwam ruim vijf jaar geleden om het leven tijdens het schoonmaken van een rioolbuis.
5

Voor € 135 mln. wordt Groningen in 30 jaar koel

Groningen moet de komende dertig jaar 135 miljoen investeren in maatregelen om vanaf het jaar 2050 bestand te zijn tegen de opwarming van de aarde. Er zijn drastische maatregelen nodig om zowel ‘hittestress’ als extreme regenval het hoofd te bieden. Dat is de belangrijkste les die de gemeente trekt uit een toekomstverkenning naar de gevolgen van de opwarming van de aarde.
6

Gouda wil grondwaterpeil omlaag met 25 cm

Het grondwaterpeil in de binnenstad van Gouda moet zo’n 25 centimeter worden verlaagd. Om de wateroverlast voor woningen na een regenbui te verminderen, willen de gemeente en het hoogheemraadschap van Rijnland het grondwaterpeil in een groot deel van de binnenstad daarvoor verlagen. Daarmee moeten ondergelopen straten, kelders en woonkamers verleden tijd zijn.
7

Nauwere samenwerking Omgevingsdienst en waterschap

Waterschap Rijn en IJssel en Omgevingsdienst Achterhoek gaan intensiever samenwerken om onbekende lozingen in het rioolwater tegen te gaan. De partijen willen hiermee voorkomen dat schadelijke stoffen in de beken en rivieren terechtkomen. Bovendien wordt de kans op storingen in de rioolwaterzuiveringen kleiner als deze stoffen niet in het riool geloosd worden.
8

Asbestrisico Tilburg valt mee, werk wel duurder

Er zijn minder beschermende maatregelen nodig voor de werklui, maar het werk aan het riool in Tilburg duurt wél langer en valt fors duurder uit vanwege problemen met asbest. Dat blijkt uit een eerste onderzoek dat de gemeente liet uitvoeren door twee gespecialiseerde bureaus.
9

Bewoners gaan zelf van het gas af

De overheid is bezig om bepaalde wijken in Nederland aardgasvrij te maken. In totaal doen 27 wijken in het land mee aan de proef. Op veel plaatsen voeren de gemeenten zelf de transitie uit. In het Brabantse echter ligt het initiatief bij de bewoners zelf.
10

Confetti in het riool: niet echt feestelijk

In Nederland is confetti onlosmakelijk verbonden met het carnavalsfeest. Maar ook tijdens festivals en andere grote evenementen wordt er volop gestrooid met de felgekleurde snippers. Het opruimen van confetti blijkt echter een flinke uitdaging en niet zelden verdwijnen de snippers in het riool. Wordt het tijd voor een verbod op confetti en andere feestartikelen?
12

RIONED Innovatieprijs 2020

De honderden deelnemers aan de jaarlijkse RIONED-dag van begin vorige maand riepen de ZOAK® klinker van TileSystems uit tot rioleringsinnovatie van het jaar 2020. ZOAK staat voor Zeer Open Afval Keramiek en is een volledig circulair product uit gerecycled keramiek. De klinkers en tegels laten regenwater door en kunnen 6,5 mm water bergen. Dat water verdampt weer en draagt bij aan temperatuurverlaging. Volgens Rob Alards en Maarten Rijs van TileSystems zijn daarmee twee klimaatproblemen aan te pakken: opvang van regenwater en vermindering van hittestress. De klinker is vorstbestendig, geluidreducerend, kleurvast, zeer sterk en zelf te recyclen. Op de foto, voorzitter Joost van Oostrum van de Stichting RIONED (derde links) met de prijswinnaars Rob Alards en Maarten Rijs (vierde en vijfde links).
15

Gemeenten zien potentie in rioolinspecties met drones

In steeds meer gemeenten vinden testen plaats met drones voor rioolinspecties. Vorig jaar juli werd in Arnhem door Van de Velden Rioolbeheer een pilot gehouden in het historische Moerriool van Arnhem en afgelopen december in het 170 jaar oude gemetselde riool de Grote Aa in Zwolle.
16

Het rioolputje als openbare afvalbak

Er verdwijnt veel meer dan regenwater in rioolputten op straat. Zo komen de schoonmakers van putten de vreemdste zaken tegen, zoals wapens, bh’s, verf, handtassen met inhoud, schoenen, slipjes en ook geregeld gevulde plastic hondenpoepzakjes.
18

Klassiek garageverhaal verovert Las Vegas

‘De waterrecycler voor thuis, die bedoeld is om de planeet te helpen én je portemonnee’. Met die vrij uit het Engels vertaalde woorden staat de Hydraloop gepresenteerd op de website van de CES in Las Vegas. Op die wereldbeurs voor consumentenelektronica won deze Nederlandse uitvinding liefst vier juryprijzen, waaronder de hoofdprijs Best of the Best. Wij spreken Sabine Stuiver, co-founder en verantwoordelijk voor marketing en PR.
22

De kringlooplandbouw: ontlasting als grondstof

Mest maken van onze eigen uitwerpselen zou dé manier zijn om de kringlooplandbouw echt te kunnen sluiten. Het kabinet heeft inmiddels besloten dat we naar circulair systeem gaan in de landbouw waarbij zo min mogelijk grondstoffen verloren gaan. Dat geldt dus ook voor de menselijke uitwerpselen. Gaan we weer terug van de riolering naar de beerput?
24

Rioolheffing Amsterdam omhoog door inschattingsfouten

„Dit college blinkt uit in belasting heffen”, verzucht de VVD-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad. De Amsterdammers betalen ook dit jaar meer rioolheffing door een ‘inschattingsfoutje’ in de nieuwe rekenmethode, aldus het stadsbestuur.
26

Jeugd heeft de toekomst: ook van het riool

Onze wereld is aan het veranderen en dat is vooral zichtbaar in de klimaatverandering waarin grote periodes van droogte worden afgewisseld met fikse buien. Een verandering in onze riolering is noodzakelijk, nu maar ook in de toekomst. En de toekomst, die is in handen van onze (klein)kinderen. Niet zo gek dus dat steeds meer scholen projecten op starten om jongeren oplossingen voor wateroverlast, hittestress en het riool te laten bedenken.
28

Ook rioleringsprojecten stilgelegd door PFAS

De financiële schade bij gemeenten blijkt groot door het rijksbeleid PFAS. Projecten liggen stil, lopen vertraging op of zijn uitgesteld. PFAS steekt vooral zijn kop op bij grondverzet. Als de riolering moet worden vervangen of wordt aangelegd, wordt ook grondverzet gepleegd en daarmee moet er een toetsing op PFAS plaatsvinden dat vrij kostbaar is. Er zijn in Nederland slechts enkele laboratoria. De wachttijd loopt hier inmiddels op tot enkele maanden. Dit heeft gevolg voor de uitvoering van werkzaamheden en projecten. Verschillende gemeenten hebben hier last van.
31

Limburg opleidingslab rioolrenovatie

Limburg krijgt een opleidingslab voor rioolrenovatie. En Aquafin gaat een plan van aanpak uitwerken om beschikbare middelen voor zuiverings- en rioleringsinfrastructuur efficiënter in te zetten.
35

Burgeronderzoek niet alleen als middel om waterkwaliteit te achterhalen

De waterkwaliteit in sloten, plassen en vennen is zorgelijk volgens een groot burgeronderzoek. Natuur
36

Geo Future School laat jongeren nadenken over de toekomst

Geo Future School is een nieuwe stroom in het voortgezet onderwijs. Een stroom die leerlingen stimuleert na te denken over de toekomst en hen in contact brengt met de werkvelden zoals o.a. energie, geopolitiek, klimaatadaptatie, logistiek waarin Nederland een mondiale speler is. Een Geo Future School staat voor relevant, praktijkgericht, uitdagend, en toekomstgericht onderwijs.